Spelregels

Dit zijn de verkorte spelregels van driebanden. Voor de officiele wedstrijregels verwijzen we je graag naar de reglementen.

Driebanden is een spelvorm binnen het carambolebiljarten. Driebanden wordt zowel op klein als ook op groot biljart gespeeld (matchtafel). Het professionele driebanden en de competities binnen de sectie driebanden wordt allemaal op een grote tafel gespeeld. Men gebruikt 3 biljartballen. Een witte biljartbal, een gele en een rode biljart bal. Waarbij de ene speler de witte en de andere speler de gele bal als stootbal hebben.

Startopstelling (aquit)

Volg ons online