Selectiebeleid

Vanuit haar ambitie om als federatie (KNBB) tot de Top van de wereld te behoren in het driebandenspel, hanteert de Sectie Driebanden van de KNBB een Topsportbeleid dat, ten aanzien van 'Selectie en uitzending Internationale evenementen', erop gericht is om spelers van haar sectie, naast haar eigen criteria, volgens criteria van de overkoepelende Internationale organisaties CEB (Europeese Biljartbond) en UMB (Wereldbiljartbond), zo veel als mogelijk deel te laten nemen aan Internationale evenementen waaraan de status "Europees Kampioen' of 'Wereldkampioen' gekoppeld is, danwel binnen beschikbaar budget deel te laten nemen aan Internationale evenemeten die deel uit maken van de Wereldranglijst. 

Volg ons online