Besluiten competities en wedstrijden per sectie; update 30 nov

Overzicht genomen besluiten over competities & wedstrijden door KNBB Vereniging Carambole, Sectie Driebanden, Sectie Pool, Sectie Snooker n.a.v. meest recente coronamaatregelen overheid.

Zie tevens: www.knbb.nl/coronavirus en www.knbb.nl/coronavirus-0

30 november 2021

 

UPDATE 30 NOVEMBER 2021: BESLUITEN SECTIES N.A.V. CORONAMAATREGELEN OVERHEID PER 27 & 13 NOVEMBER

Onderstaand het overzicht van besluiten over competities & wedstrijden zoals gemaakt door de secties n.a.v. coronamaatregelen door de overheid.
 

 

 

MEEST RECENTE BESLUITEN KNBB VERENIGING CARAMBOLE: 30, 29 & 13 NOVEMBER 2021

De meest recente besluiten/overwegingen van KNBB Vereniging Carambole (KVC) n.a.v. de aangescherpte coronamaatregelen van de overheid per 27 november 2021 vindt u hier. Dit betreft zowel het besluit van KVC per 29 november, alsook de aanvulling hierop d.d. 30 november.

Wat eerder was besloten n.a.v. de aangescherpte coronamaatregelen van de overheid per 13 november 2021 vindt u hier.

 

MEEST RECENTE BESLUITEN KNBB SECTIE POOL: 27 & 13 NOVEMBER 2021

De meest recente besluiten/overwegingen van KNBB Sectie Pool n.a.v. de aangescherpte coronamaatregelen van de overheid per 27 november (over competities & NK's) vindt u hier, de daaran voorafgaande besluiten per 13 november 2021 vindt u hier.

 

MEEST RECENTE BESLUIT KNBB SECTIE DRIEBANDEN: 27 & 16 NOVEMBER 2021

De meest recente besluiten/overwegingen van KNBB Sectie Driebanden n.a.v. de aangescherpte coronamaatregelen van de overheid per 13 november 2021 vindt u hier.

 

MEEST RECENTE BESLUIT KNBB SECTIE SNOOKER: 10 NOVEMBER 2021

Op de meest recente Sectieraad van Sectie Snooker is besloten de snooker competities pas in januari 2022 te zullen starten. Zie hier het besluit van 10 november 2021. De coronamaatregelen per 13 november 2021 gaan over een periode van drie weken, en hebben vooralsnog geen invloed op dit besluit. Het meest recente besluit van Sectie Snooker vindt u hier.

 

Competitie Coronavirus Secties
Volg ons online