Bestuur

Bestuur Sectie Driebanden

Vacant:
Voorzitter, portefeuillehouder Algemene zaken en Topsport
Functie-mailadres: voorzitter@knbb-driebanden.nl 

Vacant:
Wedstrijdsecretaris, portefeuillehouder Organisatie Evenementen
Fuctie-mailadres: wedstrijdsecretaris@knbb-driebanden.nl 

Vacant:
Secretaris
Functie-mailadres: secretaris@knbb-driebanden.nl 

Paul Brekelmans
Vice-voorzitter, portefeuillehouder Jeugdbiljarten, Communicatie & PR en Arbitrage.
Bereikbaar via: junioren@knbb-driebanden.nl / 
pr@knbb-driebanden.nl / arbitrage@knbb-driebanden.nl

Hans de Bruin
Penningmeester, portefeuillehouder Damesbiljarten en Reglementen
Bereikbaar via: penningmeester@knbb-driebanden.nl / 
dames@knbb-driebanden.nl 

Competitie
Voor competitiezaken van de Sectie Driebanden dient men contact op te nemen met dhr. Ruud Hudepohl van het KNBB Bondsbureau via competitie@knbb-driebanden.nl 

Facebook
www.facebook.com/knbbsectiedriebanden 

Bondsraadsleden
Santos Chocron
Esme Willems

Volg ons online
>