Bestuur

Bestuur Sectie Driebanden

Bennie Deegens
Voorzitter, portefeuillehouder Algemene zaken en Topsport
Bereikbaar via: voorzitter@knbb-driebanden.nl 

Henny Wezenbeek
Wedstrijdsecretaris, portefeuillehouder Organisatie Evenementen
Bereikbaar via: wedstrijdsecretaris@knbb-driebanden.nl 

Sylvia van Mourik
Secretaris ad-interim
Bereikbaar via: secretaris@knbb-driebanden.nl 

Paul Brekelmans
Vice-voorzitter, portefeuillehouder Jeugdbiljarten, Communicatie & PR en Arbitrage.
Bereikbaar via: junioren@knbb-driebanden.nl / 
pr@knbb-driebanden.nl / arbitrage@knbb-driebanden.nl

Hans de Bruin
Penningmeester, portefeuillehouder Damesbiljarten en Reglementen
Bereikbaar via: penningmeester@knbb-driebanden.nl / 
dames@knbb-driebanden.nl 

Competitie
Voor competitiezaken van de Sectie Driebanden dient men contact op te nemen met dhr. Ruud Hudepohl van het KNBB Bondsbureau via competitie@knbb-driebanden.nl 

Facebook
www.facebook.com/knbbsectiedriebanden 

Bondsraadsleden
Piet Lamberiks
Kees Wijnbeek
Esme Willems (reserve)

Volg ons online