Bestuur

Bestuur Sectie Driebanden
Functie-mailadres: bestuur@knbb-driebanden.nl

bestuursleden

Voorzitter a.i.
Paul Brekelmans
Functie-mailadres: voorzitter@knbb-driebanden.nl

Secretaris
Paul Brekelmans
Functie-mailadres: secretaris@knbb-driebanden.nl

Penningmeester
Hans de Bruin
Functie-mailadres: penningmeester@knbb-driebanden.nl

Wedstrijdsecretaris
Bennie Deegens
Functie-mailadres: wedstrijdsecretaris@knbb-driebanden.nl

(de functie van voorzitter is vacant, gegadigden kunnen contact opnemen met het bestuur)
portefeuilles

Damesbiljarten
Hans de Bruin
Functie-mailadres: dames@knbb-driebanden.nl

Jeugdbiljarten
Paul Brekelmans
Functie-mailadres: junioren@knbb-driebanden.nl

Arbitrage
Paul Brekelmans
Functie-mailadres: arbitrage@knbb-driebanden.nl

Competiiezaken
Ruud Hudepohl (Bondsbureau)
Functie-mailadres: competitie@knbb-driebanden.nl

PR&Communicatie
Rolf Slotboom (Bondsbureau)
Functie-mailadres: pr@knbb-driebanden.nl

Facebook
www.facebook.com/knbbsectiedriebanden 

Bondsraadsleden
Santos Chocron
Esme Willems

Volg ons online