Bestuur

Bestuur Sectie Driebanden
mailadres: bestuur@knbb-driebanden.nl

bestuursleden

Voorzitter a.i.
Paul Brekelmans
mailadres: voorzitter@knbb-driebanden.nl

Secretaris
Paul Brekelmans
mailadres: secretaris@knbb-driebanden.nl

Penningmeester
Hans de Bruin
mailadres: penningmeester@knbb-driebanden.nl

Wedstrijdsecretaris
Ed Haneveer
mailadres: wedstrijdsecretaris@knbb-driebanden.nl

(de functie van voorzitter is vacant, gegadigden kunnen contact opnemen met het bestuur)
portefeuilles

Damesbiljarten
Hans de Bruin
mailadres: dames@knbb-driebanden.nl

Jeugdbiljarten
Paul Brekelmans
mailadres: junioren@knbb-driebanden.nl

Arbitrage
Paul Brekelmans
mailadres: arbitrage@knbb-driebanden.nl

Competitiezaken
Ruud Hudepohl (Bondsbureau)
mailadres: competitie@knbb-driebanden.nl

PR&Communicatie
Rolf Slotboom (Bondsbureau)
mailadres: pr@knbb-driebanden.nl
bondsraadleden

Esme Willems
Wim van de Berg
Volg ons online