Sectieraad

Sectieraad KNBB - sectie Driebanden
Het controlerend orgaan van de Sectie Driebanden is de Sectieraad.
Deze bestaat uit alle aanwezige leden op de Secrieraadvergaderingen, die tweemaal per jaar
plaatsvinden; de voorjaarsvergadering en de najaarsvergadering,
Volg ons online