Sectieraad

Het controlerend orgaan van de Sectie Driebanden is de Sectieraad. Deze bestaat uit alle aanwezige leden en komt twee keer per jaar bijeen. De eerstvolgende sectieraad vindt op 22 november 2017 plaats.
 

Locatie: 

Bondsbureau Nieuwegein
Archimedesbaan 7
3439 ME  Nieuwegein

Datum: woensdag 22 november 2017 aanvang 19.30 uur
 

 

Volg ons online