Sectieraad

Sectieraad KNBB - sectie Driebanden
Het controlerend orgaan van de Sectie Driebanden is de Sectieraad.
Deze bestaat uit alle aanwezige leden op de Secrieraadvergaderingen, die tweemaal per jaar
plaatsvinden; de voorjaarsvergadering en de najaarsvergadering,2021 - najaarsvergadering
De najaarsvergadering 2021 vindt digitaal plaats (teams) op wo. 24 november om 19.30 uur. 

- agenda najaarsvergadering 2021
- notulen voorjaarsvergadering 2021
- begroting 2022


Volg ons online