Sectieraad

Het controlerend orgaan van de Sectie Driebanden is de Sectieraad. Deze bestaat uit alle aanwezige leden en komt twee keer per jaar bijeen. De eerstvolgende sectieraad vindt op 28 juni 2019 plaats.
 

Locatie: 

Bondsbureau Nieuwegein
Archimedesbaan 7
3439 ME  Nieuwegein

Datum: vrijdag 28 juni aanvang 19.30 uur
 

Agenda
Notulen
Financieel verslag 2018

 

Volg ons online