Sectieraad

Het controlerend orgaan van de Sectie Driebanden is de Sectieraad. Deze bestaat uit alle aanwezige leden en komt twee keer per jaar bijeen. De eerstvolgende sectieraad vindt op 7 juni 2017 plaats.
 

Locatie: 

Bondsbureau Nieuwegein
Archimedesbaan 7
3439 ME  Nieuwegein

Datum: woensdag 7 juni 2017
Aanvang: 19.30 uur
 

Agenda
Notulen 23 november 2016
 

Volg ons online