Sectieraad

Het controlerend orgaan van de Sectie Driebanden is de Sectieraad. Deze bestaat uit alle aanwezige leden en komt twee keer per jaar bijeen. De eerstvolgende sectieraad vindt op 23 mei 2018 plaats.
 

Locatie: 

Bondsbureau Nieuwegein
Archimedesbaan 7
3439 ME  Nieuwegein

Datum: woensdag 23 mei 2018 aanvang 19.30 uur
 

Agenda
Notulen
 

Volg ons online