Sectieraad

Sectieraad KNBB - sectie Driebanden
Het controlerend orgaan van de Sectie Driebanden is de Sectieraad.
Deze bestaat uit alle aanwezige leden op de Secrieraadvergaderingen, die tweemaal per jaar
plaatsvinden; de voorjaarsvergadering en de najaarsvergadering,2020 - voorjaarsvergadering
De voorjaarsvergadering 2020 vindt plaats op za. 27 juni om 13.00 uur in Berlicum 
Adresgegevens: Beneluxtheater, Kerkwijk 61, 5258 KB Berlicum.

Let op!
I.v.m. de Corona voorzorgsmaatregelen is het bijwonen van deze vergadering uitsluitend mogelijk
na voorafgaande kennisgeving aan de secretaris (secretaris@knbb-driebanden.nl).

2020 - voorjaarsvergadering
- agenda voorjaarsvergadering 2020
- notulen najaarsvergadering 2019


archief

2019 - najaarsvergadering
- agenda najaarsvergadering 2019
- notulen voorjaarsvergadering 2019

2019 - voorjaarsvergadering
- agenda voorjaarsvergadering 2019
- notulen najaarsvergadering 2018

Volg ons online