Sectieraad

Sectieraad KNBB - sectie Driebanden
Het controlerend orgaan van de Sectie Driebanden is de Sectieraad.
Deze bestaat uit alle aanwezige leden op de Secrieraadvergaderingen, die tweemaal per jaar
plaatsvinden; de voorjaarsvergadering en de najaarsvergadering,2020 - najaarsvergadering
De najaarsvergadering 2020 vindt digitaal plaats op wo. 9 december om 19.30 uur. 

- agenda najaarsvergadering 2020
- notulen voorjaarsvergadering 2020


archief

2020 - voorjaarsvergadering
- agenda voorjaarsvergadering 2020
- notulen najaarsvergadering 2019

2019 - najaarsvergadering
- agenda najaarsvergadering 2019
- notulen voorjaarsvergadering 2019

2019 - voorjaarsvergadering
- agenda voorjaarsvergadering 2019
- notulen najaarsvergadering 2018

Volg ons online