Constructieve Bondsraad KNBB

Op zaterdag 10 december 2016 vond op het Bondsbureau van de KNBB de vergadering Bondsraad van de KNBB plaats.

De Bondsraad bestaat uit 12 leden die de leden van de vier secties (Carambole, Driebanden, Pool en Snooker) van de KNBB vertegenwoordigen.

19 december 2016

Het was een constructieve Bondsraad, de eerste onder leiding van de nieuwe KNBB voorzitter Garmt Kolhorn.

Enkele van de belangrijkste punten:

- Drie nieuwe Bondsraadsleden
- Eerste vergadering o.l.v. nieuwe voorzitter Garmt Kolhorn
- Begroting & Jaarplan 2017 aangenomen
- Samenwerking KVC & KNBB gecontinueerd
- Nieuwe website gepresenteerd

Een verslag/sfeerimpressie van deze Bondsraad in deze pdf.

ALV/Bondsbestuur KNBB
Volg ons online