Energiekostencompensatie voor sportaanbieders

De afgelopen maanden is via NOC*NSF, samen met verschillende partners uit de sportsector, herhaaldelijk aandacht gevraagd voor de problemen die de stijgende energielasten voor sportaanbieders met zich meebrengen. Inmiddels heeft het kabinet een aantal steunmaatregelen aangekondigd. Hieronder zetten we de maatregelen die voor de sport van belang zijn op een rijtje.

25 november 2022

 

1 – Het prijsplafond voor huishoudens: de overheid stelt vanaf 1 januari een prijsplafond in voor energietarieven voor de eerste 2900kWh elektriciteit en 1200m3 gas die wordt afgenomen. Dit plafond geldt in principe per aansluiting, we gaan er dus vanuit dat verschillende ‘kleine gebruikers’ in de sport hiervan kunnen profiteren;
2 – TEK regeling voor het MKB: deze regeling compenseert 50% van de kostenstijgingen voor energieverbruik boven een drempelprijs voor ondernemingen waarbij minimaal 7% van de omzet bestaat uit energiekosten De maximum bijdrage is € 160.000. Het drempelverbruik, waar eerder nog sprake van was, is geschrapt. De TEK gaat naar verwachting in het 2e kwartaal van 2023 open voor aanvragen. We verwachten dat veel sportaanbieders (ondernemers en verenigingen) van deze regeling gebruik kunnen maken;
3 – Regeling voor zwembaden: Deze week werd bekend dat de minister € 207 miljoen beschikbaar stelt voor compensatie voor publieke zwembaden. Deze hebben over het algemeen niet genoeg aan de TEK vanwege het daar geldende maximumbedrag. De regeling gaat de komende tijd verder uitgewerkt worden;
4 – Noodfonds amateursportverenigingen: tegelijkertijd heeft de minister een noodfonds van € 6 miljoen voor amateursportverenigingen aangekondigd. Dit fonds is bedoeld voor verenigingen die buiten de bovenstaande regelingen vallen en daardoor continuïteitsproblemen krijgen. De voorwaarden voor het fonds moeten nog uitgewerkt worden;
5 – Naast de bovenstaande regelingen krijgen de gemeenten extra financiële armslag door een extra uitkering via het gemeentefonds. Gemeenten zijn vrij in hoe ze dit geld gaan besteden, maar de minister gaat ervan uit dat ze deze middelen ook aanwenden om bijvoorbeeld sporthallen en kunstijsbanen te ondersteunen.  

 

De verschillende regelingen worden de komende tijd uitgewerkt en gaan naar verwachting -wel met terugwerkende kracht- in het tweede kwartaal van 2023 open. Het kabinet heeft daarbij aangegeven de steunmaatregelen richting eind 2023 af te bouwen, waarmee de noodzaak tot (versneld) verduurzamen overeind blijft. Aanstaande maandag is het debat over de begroting Sport en Bewegen in de Tweede Kamer. De energiecompensatie, maar ook de wijze waarop de sector zo snel mogelijk kan verduurzamen komen daarbij ongetwijfeld aan de orde. Net zoals de wijze waarop de minister verwacht dat gemeenten invulling aan hun verantwoordelijkheden richting de sport gaan geven.

 

Het debat begint maandag om 17.00u en kan hier via een livestream gevolgd worden.

Klik hier voor de kamerbrief.

 

Biljartzalen/clubs/lokaliteiten Energie Financieel
Volg ons online