Protocol Verantwoord Biljarten, plus links Sportprotocol & Noodverordening

Meest recente versies protocol veranwoord biljarten & protocol wedstrijden.

Plus, links NOC*NSF Sportprotocol & Landelijke Model Noodverordening

14 september 2020

Kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar mogen, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van sportaanbieders. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging.

Vanaf 11 mei mag bovenden ook iedereen ouder dan 18 jaar weer buiten sporten en bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar. Voor de binnensport is bepaald dat deze op 1 september weer mag. Standpunt van de KNBB is dat recreatuief biljarten al op 1 juni met de opening van de horeca moet kunnen.

Met het protocol verantwoord sporten willen NOC*NSF, de sportbonden en de VSG de gemeenten en uitvoerende partijen richting geven hoe te handelen en hen aandachtspunten voor nadere uitwerking aanreiken. Hierbij willen we zoveel mogelijk ruimte voor lokaal maatwerk bieden, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM. Het protocol van NOC*NSF kunt u hier raadplegen.

 

 

Wanneer het kabinet in een latere fase besluit om ook binnensport en recreatie (gefaseerd) toe te staan heeft de KNBB een protocol opgesteld. Dit protocol kan straks voor verenigingen, lokaliteiten en spelers als leidraad dienen om biljarten (carambole, poolen, snooker en driebanden) op een beheerste en veilige manier te organiseren. Alle vragen, opmerkingen en suggesties die hierop binnenkomen worden gebruikt om het protocol bij te stellen en een FAQ op te stellen.

In de vorige versie stond bij de opmerking over het reinigen van het laken dat dit op advies van een fabrikant was opgenomen. Dit is niet geheel juist want we bedoelden hier niet één maar meerdere fabrikanten en vakhandel  die we hebben geraadpleegd. Op basis vhiervan adviseren wij een om een zeer licht vochtige doek te gebruiken. Zie hiervoor de passage in het protocol.

 

Het protocol verantwoord biljarten (laatste versie van 14 september 2020) kunt u HIER lezen.
Het protocol wedstrijden (laatste versie van 16 september 2020) kunt u HIER lezen.
Het sportprotocol NOC*NSF kunt u HIER lezen.
De laatste versie van de model noodverordening kunt u HIER lezen. (In de versie van 20 augustus een voor biljarten belangrijke passage op p. 12: 1,5 meter afstand moet worden gehouden als dat een normale sportbeoefening niet in de weg staat. Denk hierbij aan bowlen, biljarten, darten en bridge.)

 

Heeft u, uw vereniging of lokaliteit goede ideeën om het biljarten in een (tijdelijke) 1,5 meter samenleving veilig te organiseren? Of heeft u vragen naar aanleiding van deze tweede versie? Deel ze dan met ons zodat we de goede voorbeelden en vragen gaan delen op de website. U kunt uw suggesties indienen via info@knbb.nl

 

 

Tekst: KNBB
Uitgelichte sfeerfoto: Ton Smilde
Sfeerfoto in artikel: Martin van Oostveen

Biljartzalen Coronavirus Veilig sporten
Volg ons online