Sectie Driebanden: Besluiten over lopende competities en toernooien

Wat gebeurt er met het lopende wedstrijdseizoen? En wat zijn de gevolgen voor de komende competitie en toernooien?

01 april 2020

Besluit/standpunt KNBB Sectie Driebanden

 

 

Besluit Teamcompetitie alle divisies (incl. Buffalo League)
 

 • De Nationale Teamcompetitie wordt niet hervat en moet als verloren worden beschouwd.
 • Logischerwijze vinden geen divisiekampioenschappen plaats en is er geen sprake van promotie en degradatie!
 • Alle teams (licentiehouders) behouden voor het nieuwe seizoen het recht om in te schrijven voor de divisie waarin zij dit seizoen uitkwamen.
 • Moyennes van de huidige competitie vormen het aanvangsmoyenne bij inschrijving voor de nieuwe competitie.
 • De inschrijvingsperiode voor het nieuwe seizoen start op 1 juni en eindigt op 30 juni van dit jaar.

 

Besluit Bekercompetitie

Bij speelmogelijkheden vanaf 1 juni en beschikbaarheid van voldoende (buitenlandse) spelers:

 • Laatste wedstrijden 4e ronde Bekercompetitie worden uitgespeeld.
 • Bekerfinale in gewijzigde vorm; knock-out systeem met de 16 overgebleven teams ná de 4e speelronde van de Bekercompetitie.
 • Deelnemende spelers aan de Bekerfinale dienen minimaal 1 wedstrijd te hebben gespeeld in een van de voorgaande speelronden.
 • De 1/8 finales van de Bekerfinale (wie tegen wie) worden gespeeld conform het speelschema van de 5e ronde van de Bekercompetitie.
 • Na afloop van de 1/8 finales worden teams gerangschikt (1 t/m 8) volgens de stand van de huidige teamcompetitie, zoals deze was na afloop van de 1e helft. 

 

Indien géén speelmogelijkheden vanaf 1 juni:

 • Bekercompetitie wordt niet hervat en moet als verloren worden beschouwd.

 

 

Informatie individuele kampioenschappen Nationaal 2020:

 

 • Organisatie van minimaal 2 Grand Prix’s in de resterende speelperiode van 2020 en een 3e wanneer dit kalender-technisch mogelijk is.
 • Vaststelling nieuwe datum NK Driebanden Dames 2020, bij voorkeur in een periode waarbij behaalde resultaten nog mee tellen voor afvaardiging naar het WK 2020.

 

 

Informatie individuele kampioenschappen Internationaal 2020:

 

Voor zover doorgang van onderstaande evenementen plaatsvindt, geldt het volgende:

 

EK Heren 2020:

 • Onder voorbehoud van acceptatie vindt afvaardiging plaats volgens de huidige regels (eindklassement 2019 / afvaardiging reeds bekend)

 

WK Heren Teams 2020:

 • Onder voorbehoud van acceptatie vindt afvaardiging plaats volgens de huidige regels (eindklassement 2019 / afvaardiging reeds bekend).

 

WK Heren 2020:

 • Onder voorbehoud van acceptatie vindt afvaardiging plaats volgens de huidige regels (Master 2020 / hoogste speler wereldranglijst bij opening inschrijvingsperiode).

 

WK Dames 2020:

 • Onder voorbehoud van acceptatie vindt afvaardiging plaats volgens de huidige regels (Damesranking).

 

WK Junioren 2020:

 • Onder voorbehoud van acceptatie vindt afvaardiging plaats volgens de huidige regels (Juniorenranking).

 

Coupe d’ Europe 2020:

 • Onder voorbehoud van acceptatie vindt afvaardiging plaats volgens de huidige regels (winnaar Buffalo League seizoen 2018-2019 / Dekker Keukens).

Worldcup Veghel 2020:

 • Nadere informatie volgt voor 1 mei a.s.

 

 

Informatie individuele kampioenschappen Internationaal 2021:

 

EK Heren, WK Heren Teams:

Indien onverhoopt het EK Heren 2020 en/of het WK Heren Teams 2020 geen doorgang vindt,
vindt afvaardiging voor het betreffende evenement in 2021 plaats op basis van de doorlopende ranking ultimo 2020 in plaats van het eindklassement 2020.
 

Bij vragen of opmerkingen over de besluiten van KNBB Sectie Driebanden, graag contact opnemen met de secretaris.

Alle contactgegevens van het Sectie Driebanden bestuur vindt u hier.

 

Alle sectiebesluiten op een rij:
https://www.knbb.nl/nieuws/besluiten-over-lopende-competities-en-toernooien

 

 

 

Van de KNBB voorzitter:

Een grote crisis – met gelukkig toch veel warmte en solidariteit

Op 31 maart is door de overheid besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. Dit in aanvulling op één van de op 23 maart afgekondigde overheidsmaatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen: het verbod tot 1 juni op alle vergunningsplichtige bijeenkomsten waar mensen bij elkaar komen.

Ondanks dat op 23 maart niet expliciet werd vermeld of dit ook sportevenementen zou betreffen heeft de KNBB op die dag direct actie ondernomen. Het eerder genomen besluit van het bondsbestuur om alle wedstrijden, competities en toernooien onder auspiciën van de KNBB - nationaal, regionaal en districten - stil te leggen t/m 6 april werd verlengd t/m 1 juni. Immers, gezondheid van de biljarters en het helpen indammen van het coronavirus hadden (en hebben) voor de KNBB absolute prioriteit.

Vandaag, 1 april 2020, hebben alle secties van de KNBB bekend gemaakt wat te doen met hun lopende competities en toernooien, waarbij in veel gevallen nog laten doorgaan helaas geen optie meer is. Helaas – maar ook heel verstandig en verantwoordelijk!

Ongekende impact corona op ons leven en op de sport

Corona heeft Nederland in de greep gekregen, en met grote gevolgen. Natuurlijk de vele besmettingen, de overledenen. Maar ook: het platleggen van een groot deel van ons sociale- en werkleven, op een schaal zoals nog nooit vertoond in vredestijd. Het heeft ongekende gevolgen voor ons allemaal! En gelukkig komen daar ook mooie dingen uit voort: de solidariteit, de vele initiatieven om de zwakkeren in onze samenleving te helpen. En het grote begrip vanuit de biljartcommunity voor het stilleggen van de wedstrijden – ondanks dat spelers hun geliefde hobby, spel of sport niet meer konden uitoefenen, en ondanks dat veel clubs of verenigingen die het toch al niet breed hadden nu hun inkomstenstroom zagen instorten voor een periode van weken of zelfs maanden.

Een ongekende impact dus op lokaalhouders, districten, verenigingen, teams, leden – een impact die die tot ver in de toekomst zal voortduren.
 

Uitspelen van het lopende competitieseizoen – en zo ja, hoe?

Net als bij zoveel sportbonden gold ook bij ons de vraag: nu de resterende wedstrijden van het lopende seizoen zover richting de zomer zijn stilgelegd, kunnen de competities dan überhaupt nog wel worden uitgespeeld? En zo ja, op welke manier – en in welke periode? En, voor alle secties dezelfde voorwaarden, of mogelijk binnen secties andere beslissingen?

Op donderdag 26 maart heeft het bondsbestuur KNBB (via conference call) de laatste stand van zaken doorgenomen en hebben alle secties input geleverd over hoe het nu verder moet met de vele tientallen competities en individuele toernooien van dit speelseizoen. Het belang van haar leden, verenigingen, districten en lokaalhouders is zwaarwegend – en daarom moeten besluiten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid genomen worden

Omdat maatregelen van de overheid van zo’n grote invloed zijn op horeca, speellokalen en sportaccommodaties, had het bondsbestuur besloten om deze maatregelen van 31 maart af te wachten voordat zij een definitief besluit neemt over de verschillende competities en toernooien binnen de vier secties.

Nu dit besluit van de overheid op 31 maart dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april hebben de secties besluiten genomen over het verdere verloop van de competitie en individuele toernooien. Gepoogd is als secties zoveel mogelijk één lijn volgen, en toch zoveel mogelijk maatwerk te leveren om schade te beperken.

Er is veel begrip voor ieders belang maar met deze besluiten kan helaas niet aan ieders persoonlijke belang gehoor gegeven worden. Gezondheid en veiligheid staan voorop. Maar ook de druk op de najaarskalender, het aantal speelgelegenheden en de onzekerheid over de duur van het virus hebben invloed op het besluit. Alles is meegewogen en helaas kunnen we het seizoen 2019-2020 niet het slot geven dat we gewend zijn, maar richten we ons op de toekomst.

 

Solidariteit binnen het biljarten

Ik wil afsluiten met iets positiefs: de solidariteit binnen het biljarten. Wat is die de laatste weken ongekend groot geweest! Biljartzalen die direct gevolg gaven aan onze adviezen en hun zaak sloten zonder dat er enige verplichting was, maar puur omdat ook voor hen de gezondheid van biljarters bovenaan stond. De vele initiatieven binnen en buiten het biljarten om de horeca door deze moeilijke tijd de lozen, zoals #Helpdehoreca. De projecten om eenzaamheid bij voornamelijk oudere spelers tegen te gaan, bijvoorbeeld het KNBB/NJBB project #Sportersvoorelkaar. De warmte die biljarters op social media naar elkaar hebben laten zien; het delen met elkaar van mooie momenten om alles net iets leuker te maken; het begrip dat er nu even iets belangrijkers was dan ons geliefde biljartspelletje. Het zijn enkele van de weinige pluspunten aan het coronavirus - maar niettemin pluspunten die mij als KNBB-voorzitter uiterst trots stemmen.

Onze wens: veel gezondheid voor ons allemaal, en zeker ook voor de ouderen – een belangrijk en groot onderdeel van het ledenbestand van onze Bond. Met alle maatregelen van de laatste weken hopen wij ons noodzakelijke steentje bij te dragen om de risico’s zo veel mogelijk te beperken.

Voor diegenen die corona ook persoonlijk hebben ervaren, die een naaste hebben zien ziek worden of zelfs overlijden, of die momenteel nog in onzekerheid zijn over de status van de ziekte bij ouders, partner of familie: wij wensen jullie heel veel kracht en sterkte toe in deze zware tijden.

 

Met sportieve groet,

Garmt Kolhorn
Voorzitter KNBB

 

Foto: Martin van Oostveen

Competitie Coronavirus Driebanden
Volg ons online