Vertrek bestuurslid Bennie Deegens

01 april 2021

Hierbij wil het bestuur van de KNBB sectie Driebanden bekend maken dat Bennie Deegens, secretaris wedstrijdzaken en portefeuillehouder junioren, heeft besloten zijn functie als bestuurder bij de sectie Driebanden neer te leggen.

De sectie Driebanden van de KNBB is Bennie Deegens zeer erkentelijk voor het vele goede werk dat hij de afgelopen 5 jaar heeft verricht voor de sectie. Zo was Deegens  medeverantwoordelijk voor de totstandkoming van het opleidingstraject zoals dit onlangs van start is gegaan en wist hij in de loop der jaren diverse sponsoren aan de sectie Driebanden te verbinden. De KNBB sectie Driebanden dankt Bennie Deegens voor zijn bijdrage binnen het bestuur en wensen hem het allerbeste toe in de toekomst.

 

Deegens, Bennie
Volg ons online