Lid worden/contributie

Om deel te nemen aan het wedstrijdaanbod van de sectie driebanden dient u lid te zijn van de KNBB Sectie Driebanden. Het lidmaatschap kunt zelf aangaan via de Mijn.KNBB omgeving.

Contributie Sectie Driebanden seizoen 2018-2019

Lidmaatschap Driebanden € 50,00
Jeugdlidmaatschap € 30,00
Ondersteunend (niet-spelend) lidmaatschap Driebanden € 12,50

het seizoen loopt van 1-8-2018 t/m 31-7-2019.

Op de lidmaatschappen zijn de reglementen en statuten van de KNBB en ISR van toepassing, deze zijn hier te raadplegen.
Opzeggingen dienen voor 31-7-2018 te worden gedaan via mijn.knbb.nl.

Volg ons online