Contact

Competitie
Voor competitiezaken van de Sectie Driebanden dient men contact op te nemen met dhr. Ruud Hudepohl van het KNBB Bondsbureau via competitie@knbb-driebanden.nl 

Facebook
www.facebook.com/knbbsectiedriebanden

Helpdesk
http://helpdeskdriebanden.knbb.nl/support/home

Volg ons online